Հայերեն | English

Հայաստանի Ազգային
Պոլիտեխնիկական Համալսարան

«ERASMUS+ PRINTEL» Նախագծի Կայք

Նորություններ

PRINTeL Տեղեկագիր No1

 

PRINTeL Նախագծի Պաշտոնական Էլեկտրոնային Տեղեկագիր No1՝ պատրաստված ԲՊՏՀ-ի կողմից
PRINTeL էլ․ Տեղեկագիր No1